www.SookJaiPic.com - สุขใจพิค ดอท คอม เป็นเว็บไซท์ให้บริการฝากไฟล์รูป เป็นเว็บไซท์ลูกของ www.SookJai.com ที่แยกตัวออกมาใช้สำหรับเก็บไฟล์ภาพต่าง ๆ โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้เว็บไซท์หลักมีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณการใช้ข้อมูล (Bandwith) ซึ่งมักส่งผลให้เว็บไซท์หลักล่มเมื่อมีผู้เข้าใช้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก